Spoorstraat 26,
4431 NK 's-Gravenpolder

}

Maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.00 uur

Bel ons
0113 - 74 52 28

Privacy  

Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Witte Print & Design kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Witte Print & Design, en/of omdat u deze zelf aan De Witte Print & Design verstrekt.

De Witte Print & Design kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom De Witte Print & Design gegevens nodig heeft:

De Witte Print & Design verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Witte Print & Design uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De Witte Print & Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

De Witte Print & Design verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dewitteprintendesign.nl. De Witte Print & Design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Witte Print & Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Witte Print & Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Witte Print & Design verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Witte Print & Design op via info@dewitteprintendesign.nl

De Witte Print & Design is als volgt te bereiken:

Rangeerstraat 47,
4431 NL ‘s-Gravenpolder
T 0113 – 74 52 28
E  info@dewitteprintendesign.nl